Laowa macro lens – Tổng hợp những bức ảnh trên 1k 👍

Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
With the Laowa 60mm
@ Fiștoliu Liviu With the Laowa 60mm..
Ống kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro
Ống kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro @ Fiștoliu Liviu
Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
Laowa 100mm by Jari Timonen
28 frames stacked, hand held
Sony A7RIII
Laowa 100mm
Godox v1
Mkdiffuser

Nikon Z6II + Laowa 25mm ultra macro
@Benny Vandenbrande Ống kính Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro
HouseflyCanon 90D + Laowa 25mm ultra macro.
Flash + custom diffuser
stack, 52 photos
Housefly @Alien Inventory 
Canon 90D + Laowa 25mm ultra macro.
Flash + custom diffuser
stack, 52 photos
Ống kính Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro
Aphaenogaster senilis
Sony A6000
Laowa 25 mm ultra macro & Nikon MPLAN 20X ELWD
Helicon focus + PS
Specimen from Seville, Spain.
@Paco Alarcón
 

 

Aphaenogaster senilisSony A6000
Laowa 25 mm ultra macro & Nikon MPLAN 20X ELWD
Helicon focus + PS
Specimen from Seville, Spain.
https://pacoalarcon.com/hormigas
Aphaenogaster senilis Sony A6000 Laowa 25 mm ultra macro & Nikon MPLAN 20X ELWD Helicon focus + PS Specimen from Seville, Spain. @Paco Alarcón
Formicine Ant,Nikon D5600, Laowa 25 mm
1/3, f/5.8 ISO 125, 4 magnification, 89 stacked images via Helicon & Photoshop
Formicine Ant, @Sanjay Verma
Nikon D5600, Laowa 25 mm
1/3, f/5.8 ISO 125, 4 magnification, 89 stacked images via Helicon & Photoshop
Scorpionfly 06.05.2023🇩🇪
📷Sony A7 IV
👁 Laowa 25 2.8 Ultra Macro 
🔦 Neewer TT560/ DIY Diffusor 
🔧 ISO 800, 1/160, F8, 25mm
Stack, handheld, outdoor, living specimen
Scorpionfly @Oliver Eckelt
📷Sony A7 IV
👁 Laowa 25 2.8 Ultra Macro
🔦 Neewer TT560/ DIY Diffusor
🔧 ISO 800, 1/160, F8, 25mm
Stack, handheld, outdoor, living specimen
Fujifilm X-T200Laowa 65mm
stack of 20 shots

2023.02 Taiwan, ins @cho_fungi
Fujifilm X-T200
Laowa 65mm
stack of 20 shots
ins @cho_fungi
Ống kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro
Ống kính Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro @Adrian Truchta 
Còn rất nhiều ảnh Macro chụp bằng Laowa, để tiện theo dõi hay ghé thăm nhóm Macro

Hoặc tham giá nhóm Laowa Việt Nam 

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tuc. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *